Όροι Ναύλωσης

 

Όροι κράτησης

 • Όλα τα ναυλωμένα ιστιοπλοϊκά σκάφη παραδίδονται με γεμάτα ντεπόζιτα καυσίμων και νερού.
 • Η επιβίβαση είναι όλες τις μέρες της εβδομάδας στις 17.00, η αποβίβαση στις 9.00 συνήθως κάθε Παρασκευή.
 • 30 μέρες πρό της επιβιβάσεως απαιτουμε πλήρη εξόφληση με λίστα επιβατών και αντίγραφα ιστιοπλοϊκών διπλωμάτων.
 • Περιλαμβάνονται : φόρος 5% στη συνολική τιμή ναύλου, ιματισμός, λίστα απογραφής, εξωλέμβια.
 • Δεν συμπεριλαμβάνονται : λιμενικά τέλη, επιπλέον καύσιμα.
 • Επιπλέον χρέωση ανά ημέρα : Καπετάνιος 150 Ευρώ + διατροφή, Συνοδός 130 Ευρώ + διατροφή.
 • Επιπλέον χρέωση ανα εβδομάδα : Μπαλόνι 150 Ευρώ
 • Επιπλέον : Προστατευτικό δίχτυ 100 Ευρώ
 • Τελικός καθαρισμός : 60 Ευρώ για 3 καμπίνες, 80 Ευρώ για 4 καμπίνες, 100 Ευρώ για 5 καμπίνες
 • Προκαταβολή κράτησης  : το 40% της συνολικής τιμής ναύλου.
 • Επιστρεφόμενη εγγύηση ασφαλείας : από 1.300 € για μικρά σκάφη έως  4.000 € για μεγαλύτερα σκάφη και πρέπει να καλύπτεται κατά την επιβίβαση με VISA, MASTER ή EXPRESS. Η εγγύηση επιστρέφεται σε σας με την ολοκλήρωση του ναύλου μείον πιθανών απωλειών ή ζημιών.

 

Ακύρωση Ναύλου

Σε περίπτωση που κάποιο κλεισμένο ναύλο σκάφους χρειάζεται να ακυρωθεί από πρωτοβούλια του πελάτη θα ισχύουν οι ακόλουθοι όροι, όπως περιγράφεται στο μνημόνιο ναύλωσης.

 • Ακύρωση 90+  ημέρες πριν από την επιβίβαση παρακρατείται ένα διαχειριστικό κόστος 150 € και επιστρέφεται η προκαταβολή κράτησης.
   
 • Ακύρωση 90 – 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία επιβίβάσης, παρακρατείται το 30% του συνολικού ναύλου.
   
 • Ακύρωση 60 – 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία επιβίβασης, παρακρατείται το  50% του συνολικού ναύλου.
   
 • Ακύρωση σε διάστημα μικρότερο από 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία επιβίβασης, παρακρατείται το 100% του συνολικού ναύλου.

 

Σε περίπτωση που το ίδιο σκάφος ναυλωθεί εκ νέου με τις ίδιες συνθήκες επιστρέφουμε το ποσό της ακύρωσης μείον το διαχειριστικό κόστος των 150 €.